Nowe obostrzenia od pierwszego grudnia!

Od 1 grudnia 2021 obowiązują nowe obostrzenia związane z zapobieganie rozprzestrzeniania się Covid-19

Obostrzenie dotyczące klubów fitness to ograniczenie ilości osób przebywających na terenie klubów.
Wg. wytycznych w POP GYM może obecnie przebywać jednocześnie 168 osób, w obawie o przekroczenie limitu ilości osób korzystających z klubu, minimalizując ryzyko kontroli, kar finansowych, zamknięcia klubu proszę o:
  • Noszenie maseczek w szatniach i częściach wspólnych klubu
  • Ograniczenie czasu przebywania w klubie do minimum
  • Oczekiwanie na bliskich po za klubem.
  • Zachowanie dystansu minimum 1,5 m.
  • Korzystania z płynów do dezynfekcji rąk
  • Korzystanie ze środków do dezynfekcji sprzętu po treningu.
  • Korzystanie z własnego ręcznika podczas treningu.

 

Prezes Zarządu
Łukasz Tuzimek